Κλειστό Περιστερίου "Χωράφας" "Δίδυμα" "Αγίου Ιεροθέου"